Χρήσιμα links Ελλάδα

 • Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ) - http://www.sege.gr
 • Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) - http://www.kethi.gr
 • Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών (Ε.Ε.Δ.Ε.Γ.Ε.) - http://www.eedege.eu/
 • Υπηρεσία Επιχειρηματικότητας του Κέντρου Εργάνη - ergani.gr
 • Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών της Μεσογείου (AFAEMME) - http://www.afaemme.org
 • Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.) - pcci.gr
 • Portal ενημέρωσης για τη γυναίκα επιχειρηματία - businesswoman.gr
 • Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων - http://www.isotita.gr
 • Υποστήριξη του ΕΚΤ για τη συμμετοχή των γυναικών - ec.europa.eu
 • Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου https://ead.gr/item/eydepp-epirus/
 • Ειδική Υπηρεσία ΕΠ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων http://www.pepionia.gr
 • Ειδική Υπηρεσία ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας http://dytikiellada.gr
 • Ένωση Γυναικών Ελλάδας  http://www.ege.gr/
 • Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) – Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) http://2014.eede.gr/institutes-and-sectors/togme/togme
 • Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) - Business Mentors. Δίκτυο υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα https://sbe.org.gr/business-mentors/
 • ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Γραφείο Ισότητας  https://www.isotita.imegsevee.gr/index.php/el/foreis
 • Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) – Γραμματεία Γυναικών/Ισότητας  https://gsee.gr/?cat=14
 • Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) https://www.sev.org.gr/
 • Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – ΕΡΓΑΝΗ https://www.ergani.gr/
 • Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε.) http://oesyne.gr/

Stampa   Email