Ενεργά Προγράμματα

- Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Αττική https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5026

- Στήριξη ρευστότητας σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στην Δυτική Μακεδονία https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5116

- Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5027

- Σύγχρονη μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της Περιφέρειας https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=4973

- Δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5113

- Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5107

- Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5078 - «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 https://www.taxheaven.gr/circulars/35021/130092-8-12-2020

- Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος Ν.4399/2016 https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5026

- Helping companies innovate and grow internationally https://een.ec.europa.eu/

-  The European exchange programme for Entrepreneurs https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

 


Εκτύπωση   Email