Ελλάδας

Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας

Image

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου

Image

Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος (ΣΕΓΕ)

Image

Κέντρο Διοτίμα

Image

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Ιονίων Νήσων

Image

Ιστοσελίδα Έργου ICONWOM-EN

Image

Ένωση Γυναικών Ελλάδας

Image

- Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) – Τομέας Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ)

Image

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.) - Business Mentors. Δίκτυο υποστήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Image

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Γραφείο Ισότητας

Image

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) – Γραμματεία Γυναικών/Ισότητας

Image

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)

Image

Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – ΕΡΓΑΝΗ

Image

Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Νέων Επιχειρηματιών (Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε.)

Image

Ευρώπης

FASI

Image

Ministry of Economic Development IT

Image

WeGate

Image

WeHubs

Image

European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES)

Image

Promoting Women’s Enterprise Support Services (PROWESS)

Image

Center for International Private Enterprise, Support for Women and Youth Entrepreneurship (CIPE)

Image

The European Community of Women Business Angels for Women Entrepreneurs

Image

Eurochambres Women Network (EWN)

Image

International Labour Organization

Image

Federation of Mediterranean Businesswomen Associations

Image

WE news. Covering Women’s Issues – Changing Women’s Lives

Image

Italian National Businesswomen Association (AIDDA)

Image